هواشناسی چوپانان - مطالب هواشناسی تخصصی
شهر من کویر وطنم چوپانان

بررسی وپیش بینی متوسط دمای ماهانه ی ایستگاه خوروبیابانك با استفاده از مدل آریما ARIMA

یکشنبه 26 آذر 1391 18:36

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

بررسی وپیش بینی متوسط دمای ماهانه ی ایستگاه خوروبیابانك با استفاده از مدل آریما ARIMA
سرفصل مربوط: اقلیم شناسی
سال انتشار: 1391
نوع ارایه:
محل انتشار: [ چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا ]
زبان مقاله: فارسی حجم فایل: 1.29 مگابایت

نمایش خلاصه مقاله
بررسی وپیش بینی متوسط دمای ماهانه ی ایستگاه خوروبیابانك با استفاده از مدل آریما
ARIMA Fulltext

نویسند‌گان:
[ عباس ارغوانی ] - كارشناسی ارشد اقلیم شناسی
[ بهزاد فاتح ] - دانشجوی كارشناسی ارشد اقلیم شناسی

خلاصه مقاله:
دماو تغییرات آن كه مهمترین پارامتر درمطالعات اقلیمی هرمنطقه و پیش بینی آن نقش بسیارموثری دربرنامه ریزی های زیست محیطی ا قتصادی و اجتماعی دارد دراین راستا روشهای آماری جهت مطالعه تغییرات و پیش بینی دما كاربرد فراوانی پیدا كرده است یكی از بهترین روشهای آماری جهت و پیش بینی متوسط دمای ماهانه مدل آریمای باكس جنكینز می باشد هدف ازاین پژوهش بررسی تغییرات و پیش بینی دمای ایستگاه سینوپتیك خوروبیابانك طی دوره آماری 24 ساله 1986-2009 است كه با مدل
ARIMA فصلی مرتبه اول 1و1و1 (1و0و1 مدلسازی شد نتایج حاصل از پیش بینی ها به این مدل نشان میدهد كه مدل برازش یافته مناسب و رسا می باشد زیرا تفاوت معنی داری بین مقادیر پیش بینی شده دمای ایستگاه های و مقادیر واقعی مشاهده نمی شود.

كلمات كلیدی:
سری زمانی - مدلهای باكس - جنكینز - مدل
ARIMA - تغییرات دما
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

انتخاب صحیح محل ایستگاه هواشناسی

سه شنبه 21 شهریور 1391 10:29

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

انتخاب صحیح محل ایستگاه هواشناسی:

ایستگاه باید در محلی احداث شود که بتواند معرف اقلیم منطقه مورد بررسی باشد و از طرف دیگر باید دارای شرایط یکسان باشند تا آمار و ارقام کلیه ایستگاهها قابل مقایسه باشند . با توجه به این امر محل ایستگاه باید دارای خصوصیات زیر باشد؛

·        باید اطمینان وجود داشته باشد که در طی سالهای متمادی در آینده ،ایستگاه به دلیل ایجاد عوارض مزاحم تغییر محل پیدا نمی کند.

·        - درقطعه زمینی مسطح ، باز و فاقد مانع باشد.

·        در موقع ساخت ایستگاه باید از حداقل مصالح و بتون ریزی استفاده شود.

·        موقعیت قرار گرفتن ادوات هواشناسی بر سکوهای هواشناسی باید در سرتاسر شبکه مشابه هم باشد.

·        سکوهای هواشناسی ازنقطه نظر اندازه، محصور بودن، زمان دیده بانی و رنگ ادوات یکسان باشند.

·        فاصله بین سکوی هواشناسی و موانع کوچک و مجزا (مانند تک درخت و ساختمان های کوچک) باید حداقل ده برابر اولین مانع باشد و در صورتیکه موانع فشرده و بزرگ باشند فاصله سکو تا اولین مانع، حداقل 20 برابر باشد.

·        سکوی هواشناسی باید حداقل 100متر از منابع رطوبتی(مثل ؛استخرها،رودخانه ها و دریاها و ...) و منابع لرزشی(مثل؛ ایستگاههای راه آهن، فرودگاهها، میدانهای تیر، اتوبانها و غیره)و منابع حرارتی فاصله داشته باشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

طبقه بندی ایستگاههای هواشناسی:

یکشنبه 19 شهریور 1391 15:11

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

طبقه بندی ایستگاههای هواشناسی:

ایستگاههای هواشناسی بر حسب اینکه بمنظور بررسی پیش بینی اوضاع جوی و یا مطالعه آب و هوای منطقه مورد استفاده قرار گیرند به دو دسته تقسیم می شوند؛

الف : ایستگاههای سینوپتیک ؛

در این نوع ایستگاهها پارامترهای جوی در فواصل یک یا دوساعته ثبت و به مرکز ارسال می شوند.از روی همین اطلاعات است که پیش بینی های هواشناسی صورت می گیرد.این ایستگاهها اغلب در مراکز استان یا شهرهای مهم استقرار یافته اند.ایستگاههای سینوپتیک خود به چند دسته تقسیم می شوند که هر کدام وظایف خاصی را برعهده دارند که عبارتند از:

1-      ایستگاههای سینوپتیک سطح زمین و دریا و اقیانوسها ؛ که عوامل جوی نزدیک به خود را اندازه گیری می کنند.در این ایستگاهها مقدار دمای هوا و خاک، بارندگی، تبخیر، رطوبت نسبی، جهت و سرعت باد ومقدار پوشش ابر اندازه گیری شده که در کنار وضع هوا، ثبت و گزارش می شوند.

2-      ایستگاههای جو بالا؛ که اطلاعات این ایستگاهها بوسیله رادیو سوند تهیه می شوند.رادیو سوند دستگاهی است که برای سنجش عناصر مختلف جوی، از قبیل فشار، درجه حرارت، رطوبت و سمت و سرعت باد در ارتفاعات بالا به کار گرفته می شود و از دو قسمت تشکیل می شود: قسمت «سنجش» و قسمت «فرستنده»که حاصل اندازه گیری پارامترها را به گیرنده زمینی منتقل می کند. معمولأ رادیوسوند را به زیر بالنهای هواشناسی که از گاز هیدروژن پر شده است می بندند و آنرا رها می کنند تا ارتفاع 20 تا 30 کیلومتری صعود کنند.ارتفاع صعود بالونهای هواشناسی از یک طرف به مرغوبیت جنس بالن و از طرف دیگر به شرایط جوی بستگی دارد. رادیو سوند را هم گاهی بوسیلهٔ هواپیما و گاهی بوسیلهٔ راکت به جو می فرستند.رادیو سوند در تمام مراحل صعود ،ارقام مورد سنجش از رادیو سوند به ایستگاه زمینی مخابره می شود. بعد از رسیدن به ارتفاع معین، بر اثر کاهش تدریجی فشار، حجم بالن به حدی بزرگ شده که باعث انفجار آن می گردد.در این حال رادیو سوند بوسیله چتری که در آن تعبیه شده است به سطح زمین برمی گردد.

3-      ایستگاههای خودکار؛ این ایستگاهها قادرند عوامل مختلف جوی در سطح زمین را بطور خودکار اندازه گیری و در فاصله دورتری ((REMOTE در دسترس کاربر قرار دهد.

ب –شبکه ایستگاههای کلیماتولوژی:

این ایستگاهها پارامترهای جوی را روزانه در سه نوبت در ساعات معین ثبت و به صورت ماهانه به مراکز ارسال می نمایند. ایستگاههای کلیماتولوژی خود به سه دسته تقسیم می شوند؛

1-      ایستگاههای اقلیم شناسی

2- ایستگاههای کشاورزی؛ این ایستگاهها همانند ایستگاههای کلیماتولوژی هستند که علاوه بر آن دیده بانی های فنولوژیکی (روابط بین چرخه زندگی گیاهان و حیوانات را با تغییرات محیط بررسی می کند) نیز انجام می شود.

1-   ایستگاههای باران سنجی؛

این ایستگاهها تنها ارتفاع بارندگی را اندازه گیری می کنند. به دلیل ساده بودن وسیله اندازه گیری و ارزش کم دستگاه ، تعداد آنها از سایر ایستگاهها خیلی بیشتر است و در بیشتر مناطق روستایی وجود دارند.بعضی از آنها به صورت باران سنج تجمعی یا توتالیزاتور بوده که در نقاط دور افتاده و مشکل از نظر دسترسی نصب می شوند.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تعریف دیددرهواشناسی

یکشنبه 19 شهریور 1391 14:53

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

تعریف دید افقی در هوا شناسی

 

تعریف دیددرهواشناسی

دید حداکثر مسافتی است که یک دیده بان می تواند اشیاء را با نور معمولی بخوبی تشخیص دهد.

دید افقی از لحاظ هواپیمایی حائز اهمیت است زیرا هواپیما در هنگام نشستن و برخاستن از فرودگاهها احتیاج به دید افقی دارد و چون دید افقی بر اثر پدیده های مختلف جوی از قبیل مه٬بخارآب٬ گرد و غبار٬ طوفان٬ متغییر بوده و کم وزیاد میشود از این رو لازم است در هر ایستگاه دیده بانی برای تعیین دید افقی علائم و نقطه نشان های مشخص از قبیل ساختمان-تپه – کوه – منبع بزرگ آب – آنتن – دودکش و غیره تعیین و فاصله آنها را تا محل دیده بانی دقیقاً معلوم تا دیده بان بتواند با در نظر گرفتن فواصل این قبیل نقطه نشانه ها دید افقی را تا سر حد امکان بطور دقیق گزارش نماید


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

بالون های هوا شناسی

جمعه 26 خرداد 1391 13:44

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

بالون های هواشناسی (هواشناسی تخصصی سفیر باران)

بالون‌های هواشناسی وظیفه حمل رادیوسوندها را به درون اقیانوس عظیم جوّ بالای سر ما به عهده دارند. بالون‌های هواشناسی ممکن است به ارتفاع نزدیک به ۴۰ کیلومتری صعود. این بالون‌ها در طی صعود به درون جوّ مرتب بزرگ و بزرگتر شده (بر پایه اینکه دیواره آن قابل انعطاف بوده و تمایل به مساوی نمودن فشار درون و برون دارد، با کاهش فشار هوای بیرون که با افزایش ارتفاع بوجود می‌آید، حجم بالون مرتب افزایش پیدا می‌کند.) تا در نهایت ضخامت جداره بالون به حدّی نازک می‌شود تا دیگر دوام پیدا نکرده و بالون ب‌ترکد و رادیوسوند همراه با نخ و بالون ترکیده شده به طرف زمین به پائین می‌افتد. یک پرتاب موفق بالون معمولاً پروازی به مدت ۹۰ الی ۱۵۰ دقیقه را در پی دارد. در طی پرواز رادیوسونداطلاعات مربوط به دمای محیط، رطوبت نسبی، فشار جوّ، سمت و سرعت باد را در سطوح مختلف جو توسط قرستنده رادیویی خود به زمین ارسال می‌نماید. به طوریکه کلیه گیرنده‌های زمینی که بر روی فرکانس آن رادیوسوند تنظیم شده باشند و در برد امواج رادیویی آن قرار گرفته باشند و در ضمن توانایی خواندن اطلاعات کد شده مربوطه را داشته باشند، قادر خواهند بود تا اطلاعات مزبور را دریافت نمایند. مشاهدات رادیوسوند Radio Observation یا به اختصار RAOB نامیده می‌شود.

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

باد 120 روزه سیستان

دوشنبه 15 خرداد 1391 09:45

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

باد 120 روزه سیستان (هواشناسی تخصصی سفیر باران)

در بین بادهای محلی ایران بادهای 120روزه سیستان كه در بخش شرقی سرزمین ایران برای مدتی از سال حاكمیت می یابند. محدوده وزش این بادها را خراسان جنوبی تا سیستان و زمان آن را فصل تابستان بیان كرده اند. بنا به نوشته دكتر علیجانی در كتاب آب و هوای ایران ، باد 120 روزه سیستان در دوره گرم سال یعنی از 15 خرداد تا 15 مهر به مدت 120 روز از ارتفاعات شمال شرقی ایران به سرزمین های جنوب شرقی ایران می وزد. به گفته وی این بادها در دامنه جنوبی البرز بسیار مطبوع و خنك است ، اما پس از عبور از بیابانهای خشك دشت كویر و دشت لوت بسیار گرم و خشك می شود به طوری كه در سیستان و بلوچستان پوشش گیاهی را از بین می بردو خسارات جبران ناپذیری را ببار می آورد. با تغییر الگوی فشار در زمستان ،این باد هم ازبین می رود. در سایر منابع هم با اشاره به این كه بادهای 120 روزه سیستان معروف به بادهای لوار ، دنباله بادهای موسمی هندوستان است و از طریق افغانستان و خصوصاً در بیابان تار این كشور قدرت یافته و با عبور از نواحی كم ارتفاع افغانستان چون دشت نا امید وارد ایران می شود. جهت وزش آنها در زابل به غلط شمالشرق – جنوبغرب ذكر گردیده است .

نامگذاری و محدوده وزش باهای 120روزه:

با توجه به وضعیت جغرافیای طبیعی كشور و همچنین پراكندگی الگوهای فشار سطح زمین، به نظر می رسد در بیشتر نواحی ایران بادهای محلی فصل تابستان وجود داشته باشند ولی در هر محل نام مخصوص به خود دارند. تقریباًاكثر ساكنان جنوب خراسان و سیستان و بلوچستان با بادهای معروف 120 روزه آشنایی دارند. به گفته آنان این بادها در فصل گرم سال وزیدن گرفته و از دو مشخصه ؛یكی سرعت و دیگری تداوم زیاد برخوردارند. این بادها در خراسان جنوبی به گرم باد یا تف باد معروف بوده و به سمت ناحیه سیستان ،بادهای لوار یا 120 روزه خوانده می شود . علت اطلاق نام تف باد به آن در خراسان جنوبی كیفیت حرارتی باد مذكور بدون توجه به جهت یا روزهای خاصی است. در این منطقه در روزهای گرم سال هر بادی و با هر جهتی چون گرم است ،تف باد نامیده می شود . در سیستان و خصوصاًزابل نامگذاری باد مذكور بیشتر از عامل زمان تا هر چیز دیگری نشأت می گیرد. از آن گذشته این بادها واقعاً در زابل دارای جهت مشخص تر و ثابت تر ،سرعت بیشتر و زمان مشخص تری می باشندو. كه به طور متوسط هر ساله حدود 120 روز تداوم می یابد. بنابراین وقتی از بادهای 120 روزه سیستان صحبت می كنیم طبیعتاً بایستی محدوده مطالعاتی بخشی از جنوب خراسان تا سیستان و بلوچستان شمالی را در بر گیرد .

به منظور پیگیری نحوه تغییرات فصلی و ماهانه جهت ،تعداد و شدت بادها در منطقه مورد مطالعه(ایستگاههای هواشناسی بیرجند – نهبندان – زابل – زاهدان ) و نهایتاً تفكیك بادهای 120 روزه از سایر بادها اقدام به تهیه و ترسیم گلبادهای ایستگاهها شده است . بر اساس اطلاعات حاصل از این گلبادها می توان زمان ، جهت و سرعت بادهای 120 روزه سیستان را در بخش های مختلف منطقه تعیین كرد. به طور كلی در هر چهار ایستگاه از بهار به بعد ،بادهای غالب در یك یا دو جهت كاملاً مشخص با بیشترین فراوانی و سرعت ظاهر می شوند كه این وضعیت در طول فصل تابستان شدت و ثبات بیشتری می یابد. با شروع فصل پاییز تقریباً وضعیت آرامی در ایستگاهها به چشم می خورد. و به جز در ایستگاه زابل ، در سایر ایستگاهها ،بادهای مختلف دارای شرایط مشابهی از نظر فراوانی و سرعت هستند. این وضع در زمستان و تا حدودی در نیمه اول بهار حفظ می گردد. در 3 ایستگاه نهبندان ،زابل و زاهدان ماههای تیر، خرداد و شهریور و در ایستگاه بیرجند از تیر ماه به بعد با افزایش فراوانی و سرعت باد در یك یا دو جهت مشخص كه منطبق بر جهت غالب بادهای فصل تابستان است ،همراه می باشد. زمان شدید ترین و بیشترین بادها ،دو ماه تیر و مرداد تعیین می شود . كه تقریباً 80 درصد از بادهای وزیده شده در این ماهها سرعتی بیش از 5 متر بر ثانیه دارند.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 15 خرداد 1391 09:48

عوامل و پدیده هائی که موجب تیرگی اتمسفر میگردد

یکشنبه 14 خرداد 1391 17:51

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

تیرگی هوا  (هواشناسی تخصصی سفیر باران)

عوامل و پدیده هائی که موجب تیرگی اتمسفر میگردد بقرار زیر می باشد

1- هیز                                haze

2- گرد و غبار معلق در هوا                           suspended  dust

3- گرد باد                                        dust devils or dust whirl

4- تند باد موقت که احتمالاًتولید گرد و خاک می نماید                        SQUALLS

5- طوفان شن یا طوفان خاک                      SAND STORM OR DUST STORM

6- کولاک برف ( بوران )           BLOWING  SNOW OR DEIFTING SNOW

7- ترنادو                                   TORNADO

8- گرد باد شدیدی که روی دریا آب را با خود به باتلا میکشد                    WATERSPOUT                         

9- دمه و یا مه خیلی رقیق                                       MIST

10- مه                                               FOG
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 2 1 2
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic