هواشناسی چوپانان - مطالب بهزاد
شهر من کویر وطنم چوپانان

آمار روزانه یکشنبه 26/6/1391 حداکثر دمای دیروز 34.1 حداقل دمای امروز 21.6

یکشنبه 26 شهریور 1391 17:08

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: آمار روزانه ،
آمار روزانه یکشنبه 26/6/1391

حداکثر دمای دیروز 34.1    حداقل دمای امروز 21.6دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

انتخاب صحیح محل ایستگاه هواشناسی

سه شنبه 21 شهریور 1391 10:29

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

انتخاب صحیح محل ایستگاه هواشناسی:

ایستگاه باید در محلی احداث شود که بتواند معرف اقلیم منطقه مورد بررسی باشد و از طرف دیگر باید دارای شرایط یکسان باشند تا آمار و ارقام کلیه ایستگاهها قابل مقایسه باشند . با توجه به این امر محل ایستگاه باید دارای خصوصیات زیر باشد؛

·        باید اطمینان وجود داشته باشد که در طی سالهای متمادی در آینده ،ایستگاه به دلیل ایجاد عوارض مزاحم تغییر محل پیدا نمی کند.

·        - درقطعه زمینی مسطح ، باز و فاقد مانع باشد.

·        در موقع ساخت ایستگاه باید از حداقل مصالح و بتون ریزی استفاده شود.

·        موقعیت قرار گرفتن ادوات هواشناسی بر سکوهای هواشناسی باید در سرتاسر شبکه مشابه هم باشد.

·        سکوهای هواشناسی ازنقطه نظر اندازه، محصور بودن، زمان دیده بانی و رنگ ادوات یکسان باشند.

·        فاصله بین سکوی هواشناسی و موانع کوچک و مجزا (مانند تک درخت و ساختمان های کوچک) باید حداقل ده برابر اولین مانع باشد و در صورتیکه موانع فشرده و بزرگ باشند فاصله سکو تا اولین مانع، حداقل 20 برابر باشد.

·        سکوی هواشناسی باید حداقل 100متر از منابع رطوبتی(مثل ؛استخرها،رودخانه ها و دریاها و ...) و منابع لرزشی(مثل؛ ایستگاههای راه آهن، فرودگاهها، میدانهای تیر، اتوبانها و غیره)و منابع حرارتی فاصله داشته باشد.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

آمار روزانه سه شنبه 21/6/1391 حداقل دما 18.0 حداکثر دما 36.8

سه شنبه 21 شهریور 1391 10:24

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: آمار روزانه ،

آمار روزانه سه شنبه1391/06/21

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         36.8

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     18.0         

بارندگی      24ساعت  گذشته         00.0

بارندکی سال زراعی                     70.4

حداکثرسمت وسرعت باد            34k/s از سمت شرق
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

آمار روزانه دوشنبه 20/6/1391 حداقل دما 18.4 حداکثر دما 36.4

دوشنبه 20 شهریور 1391 09:59

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: آمار روزانه ،

  

آمار روزانه دوشنبه1391/06/20

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         36.4

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     18.4         

بارندگی      24ساعت  گذشته         00.0

بارندکی سال زراعی                     70.4

حداکثرسمت وسرعت باد            15k/s از سمت شرق
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

طبقه بندی ایستگاههای هواشناسی:

یکشنبه 19 شهریور 1391 15:11

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

طبقه بندی ایستگاههای هواشناسی:

ایستگاههای هواشناسی بر حسب اینکه بمنظور بررسی پیش بینی اوضاع جوی و یا مطالعه آب و هوای منطقه مورد استفاده قرار گیرند به دو دسته تقسیم می شوند؛

الف : ایستگاههای سینوپتیک ؛

در این نوع ایستگاهها پارامترهای جوی در فواصل یک یا دوساعته ثبت و به مرکز ارسال می شوند.از روی همین اطلاعات است که پیش بینی های هواشناسی صورت می گیرد.این ایستگاهها اغلب در مراکز استان یا شهرهای مهم استقرار یافته اند.ایستگاههای سینوپتیک خود به چند دسته تقسیم می شوند که هر کدام وظایف خاصی را برعهده دارند که عبارتند از:

1-      ایستگاههای سینوپتیک سطح زمین و دریا و اقیانوسها ؛ که عوامل جوی نزدیک به خود را اندازه گیری می کنند.در این ایستگاهها مقدار دمای هوا و خاک، بارندگی، تبخیر، رطوبت نسبی، جهت و سرعت باد ومقدار پوشش ابر اندازه گیری شده که در کنار وضع هوا، ثبت و گزارش می شوند.

2-      ایستگاههای جو بالا؛ که اطلاعات این ایستگاهها بوسیله رادیو سوند تهیه می شوند.رادیو سوند دستگاهی است که برای سنجش عناصر مختلف جوی، از قبیل فشار، درجه حرارت، رطوبت و سمت و سرعت باد در ارتفاعات بالا به کار گرفته می شود و از دو قسمت تشکیل می شود: قسمت «سنجش» و قسمت «فرستنده»که حاصل اندازه گیری پارامترها را به گیرنده زمینی منتقل می کند. معمولأ رادیوسوند را به زیر بالنهای هواشناسی که از گاز هیدروژن پر شده است می بندند و آنرا رها می کنند تا ارتفاع 20 تا 30 کیلومتری صعود کنند.ارتفاع صعود بالونهای هواشناسی از یک طرف به مرغوبیت جنس بالن و از طرف دیگر به شرایط جوی بستگی دارد. رادیو سوند را هم گاهی بوسیلهٔ هواپیما و گاهی بوسیلهٔ راکت به جو می فرستند.رادیو سوند در تمام مراحل صعود ،ارقام مورد سنجش از رادیو سوند به ایستگاه زمینی مخابره می شود. بعد از رسیدن به ارتفاع معین، بر اثر کاهش تدریجی فشار، حجم بالن به حدی بزرگ شده که باعث انفجار آن می گردد.در این حال رادیو سوند بوسیله چتری که در آن تعبیه شده است به سطح زمین برمی گردد.

3-      ایستگاههای خودکار؛ این ایستگاهها قادرند عوامل مختلف جوی در سطح زمین را بطور خودکار اندازه گیری و در فاصله دورتری ((REMOTE در دسترس کاربر قرار دهد.

ب –شبکه ایستگاههای کلیماتولوژی:

این ایستگاهها پارامترهای جوی را روزانه در سه نوبت در ساعات معین ثبت و به صورت ماهانه به مراکز ارسال می نمایند. ایستگاههای کلیماتولوژی خود به سه دسته تقسیم می شوند؛

1-      ایستگاههای اقلیم شناسی

2- ایستگاههای کشاورزی؛ این ایستگاهها همانند ایستگاههای کلیماتولوژی هستند که علاوه بر آن دیده بانی های فنولوژیکی (روابط بین چرخه زندگی گیاهان و حیوانات را با تغییرات محیط بررسی می کند) نیز انجام می شود.

1-   ایستگاههای باران سنجی؛

این ایستگاهها تنها ارتفاع بارندگی را اندازه گیری می کنند. به دلیل ساده بودن وسیله اندازه گیری و ارزش کم دستگاه ، تعداد آنها از سایر ایستگاهها خیلی بیشتر است و در بیشتر مناطق روستایی وجود دارند.بعضی از آنها به صورت باران سنج تجمعی یا توتالیزاتور بوده که در نقاط دور افتاده و مشکل از نظر دسترسی نصب می شوند.

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

تعریف دیددرهواشناسی

یکشنبه 19 شهریور 1391 14:53

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: هواشناسی تخصصی ،

تعریف دید افقی در هوا شناسی

 

تعریف دیددرهواشناسی

دید حداکثر مسافتی است که یک دیده بان می تواند اشیاء را با نور معمولی بخوبی تشخیص دهد.

دید افقی از لحاظ هواپیمایی حائز اهمیت است زیرا هواپیما در هنگام نشستن و برخاستن از فرودگاهها احتیاج به دید افقی دارد و چون دید افقی بر اثر پدیده های مختلف جوی از قبیل مه٬بخارآب٬ گرد و غبار٬ طوفان٬ متغییر بوده و کم وزیاد میشود از این رو لازم است در هر ایستگاه دیده بانی برای تعیین دید افقی علائم و نقطه نشان های مشخص از قبیل ساختمان-تپه – کوه – منبع بزرگ آب – آنتن – دودکش و غیره تعیین و فاصله آنها را تا محل دیده بانی دقیقاً معلوم تا دیده بان بتواند با در نظر گرفتن فواصل این قبیل نقطه نشانه ها دید افقی را تا سر حد امکان بطور دقیق گزارش نماید


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

آمار روزانه 19/6/1391 حداقل دما 19.2 حداکثر دما 37.2

یکشنبه 19 شهریور 1391 14:47

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: آمار روزانه ،

آمار روزانه دوشنبه1391/06/13

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         37.2

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     19.2    

بارندگی      24ساعت  گذشته         00.0

بارندکی سال زراعی                     70.4

حداکثرسمت وسرعت باد            17 k/s از سمت شرق

   


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 19 شهریور 1391 14:52تعداد کل صفحات : 22 ... 4 5 6 7 8 9 10 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات