هواشناسی چوپانان - مطالب بهزاد
شهر من کویر وطنم چوپانان

پیشبینی وضعیت هوای چوپانان دوشنبه 6/8/92

دوشنبه 6 آبان 1392 14:27

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی روزانه ،

تفسیر نقشه:

بررسی نقشه های هواشناسی بیانگر فعالیت یک سامانه ناپایدار تا اوایل روز سه شنبه می باشد. ازاین رو از عصر روز دوشنبه تا اوایل سه شنبه شرایط بارشهای رگباری در اکثر مناطق استان مهیا میباشد.

وضعیت جوی چوپانان روز دوشنبه 6/8/92

قسمتی ابری در ساعات عصر افزایشا بر و اواخر وقت رگبار پراکنده ووزش باد

وضعیت جوی چوپانان روز شه شنبه 7/8/92

صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعدازظهر افزایش ابر وزش باد

وضعیت جوی چوپانان روز چهار شنبه 8/8/92

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزش باد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 6 آبان 1392 14:34

اخطاریه هواشناسی ، وزش باد شدید

شنبه 31 فروردین 1392 09:55

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی روزانه ،

از عصر روز شنبه و طی روز یکشنبه به علت افزایش سرعت باد به ویژه در مناطق بادخیز شمال ،

جنوب و شرق استان امکان خسارت به تاسیسات شهری و کاهش کیفیت هوا بر اثر گرد وخاک

انتظار می رود.
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

پیش بینی هوای چوپانان 24/1/92 شنبه

شنبه 24 فروردین 1392 11:58

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی روزانه ،

وضعیت جوی چوپانان شنبه 24/1/92

قسمتی ابری، همراه با افزایش ابر گاهی وزش باد شدید ازشب رگبار و رعدوبرق

وضعیت جوی چوپانان یک شنبه 25/1/92

نیمه ابری، گاهی وزشباد شدید همراه با بارش از اواخر وقت کاهش ابر

وضعیت جوی چوپانان دوشنبه 26/1/92

قسمتی ابری در اوایل روز احتمال بارش پراکنده بتدریج صاف گاهی وزش باد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی روزانه ،

پیش بینی هوای چوپانان از دوشنبه 92/01/5 لغایت یکشنبه 92/01/11

 

 92/01/05   92/01/06      92/01/07     92/01/08    92/01/09    92/01/10    92/01/11

   صاف        قسمتی ابری       صاف          صاف         قسمتی ابری      صاف       صاف

  وزش باد     وزش باد شدید    وزش باد      وزش باد       وزش باد       وزش باد    وزش باد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 8 فروردین 1392 10:06

پیش بینی کلی استان 28/12/91

دوشنبه 28 اسفند 1391 13:49

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: آمار روزانه ،

تفسیر نقشه:  بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر گذر موج ناپایداری از روی استان میباشد. بر این اساس وضعیت جوی تا 48 ساعت آینده به صورت نیمه تا تمام ابری گاهی افزایش ابر و گاهی وزش باد نسبتاً شدید و بارشهای پراکنده به‌ویژه در غرب استان‌ خواهد بود. شایان ذکر فعالیت این سامانه بیشتر به صورت وزش باد شدید به ویژه برای روز سه شنبه و بالاخص در نواحی شمال و شرق و غرب استان پیش‌بینی می‌شود.

پیش‌بینی دما: دما طی 24 ساعت آینده 3-2 درجه کاهش خواهد داشت.

وضعیت جوی استان روز دوشنبه 28/12/91

نام شهر

وضعیت جوی

اصفهان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و تیران

نیمه ابری، دربرخی ساعات افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی وزش باد نسبتاً شدید

كاشان و آران و بیدگل

نیمه ابری، دربرخی ساعات افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی وزش باد

سمیرم

نیمه ابری، دربرخی ساعات افزایش ابر، بارش، گاهی وزش باد شدید

اردستان و نطنز

نیمه ابری، دربرخی ساعات افزایش ابر، بارش پراکنده، گاهی وزش باد نسبتاً شدید

داران،فریدونشهر،چادگان،میمه،گلپایگان، دهق، علویجه، خوانسار

  نیمه ابری، دربرخی ساعات افزایش ابر، بارش، گاهی وزش باد نسبتاً شدید

مباركه، شهرضا، دهاقان، فلاورجان، زرین‌شهر

نیمه ابری، دربرخی ساعات افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی وزش باد نسبتاً شدید

نایین، ورزنه

نیمه ابری، دربرخی ساعات افزایش ابر، بارش پراکنده گاهی وزش باد شدید

خوروبیابانک و چوپانان

نیمه ابری، دربرخی ساعات افزایش ابر، گاهی وزش باد نسبتاً شدید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعیت جوی استان روز سه‌شنبه 29/12/91

نام شهر

وضعیت جوی

اصفهان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و تیران

 قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده و وزش باد شدید و گردوخاک محلی

كاشان، آران ‌وبیدگل

قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد نسبتاً شدید

سمیرم

قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید و گردوخاک محلی

اردستان و نطنز

قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد  شدید و گردوخاک محلی

داران، فریدونشهر،چادگان،میمه،گلپایگان،دهق علویجه خوانسار

قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، بارش پراکنده و وزش باد شدید

مباركه، شهرضا، دهاقان، فلاورجان، زرین‌شهر

قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده و وزش باد شدید

نایین، ورزنه

قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، احتمال بارش پراکنده و وزش باد شدید و گردوخاک محلی

خوروبیابانک و چوپانان

قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر، بارش و گاهی وزش باد شدید و گردوخاک

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وضعیت جوی استان روز چهارشنبه  30/12/91

نام شهر

وضعیت جوی

اصفهان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد و تیران

صاف تا کمی ابری، از بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

كاشان و آران و بیدگل

صاف تا کمی ابری، از بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

سمیرم

صاف تا کمی ابری، از بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد اواخر وقت بارش پراکنده

اردستان و نطنز

صاف تا کمی ابری، از بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

داران،فریدونشهر،چادگان،میمه،گلپایگان،دهق،علویجه،خوانسار

صاف تا قسمتی ابری، افزایش ابر و گاهی وزش باد، اواخر وقت بارش پراکنده

مباركه، شهرضا، دهاقان، فلاورجان، زرین‌شهر

صاف تا کمی ابری، از بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

نایین، ورزنه

صاف تا کمی ابری، از بعدازظهر افزایش ابر گاهی وزش باد

خوروبیابانک و چوپانان

صاف تا کمی ابری گاهی وزش باد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

پیش بینی فصلی بارش (بهار92)

پنجشنبه 10 اسفند 1391 08:32

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی فصلی ،

 

اداره کل هواشناسی استان اصفهان

اداره پیش بینی و هشدار سریع

                                                                        اداره هواشناسی چوپانان

 

 پیش بینی فصلی بارش، دما هوا طی ماههای اسفند91- فروردین 92 اردیبهشت 92

 

مقدمه:

بررسی بارش‌های دریافتی از ابتدای سال زراعی تا کنون نشان می‌دهد که بهترین بارش‌ها مربوط به نیمه دوم پاییز 91 ( ماه‌های آبان و آذر) و به‌واسطه فعالیت سامانه‌های جنوبی یا حنوبی مدیترانه ای بوده که به‌صورت باران و برف دریافت شده است. از ابتدای سال زراعی تاکنون میانگین بارش برای مرکز استان حدود 121 میلی‌متر، جنوب 125 حدود میلی‌متر، نواحی غربی حدود 303 میلی‌متر، شرق حدود 77 میلی‌متر، شمال استان 87 میلی‌متر بوده است.

          

 

 

 

مقایسه بارش از ابتدای سال زراعی تا کنون نسبت به سال گذشته :

 

بررسی میزان بارش‌های دریافتی تاکنون نشان می‌دهد که افزایش بارش در اکثر مناطق استان به‌جز در مناطق شمال‌شرق و شرق استان وجود داشته است. در حال حاضر میانگین افزایش بارش در نواحی غرب استان حدود 7 درصد، جنوب 22 درصد، شرق حدود 5 درصد، شمال‌غرب 41 درصد،  شمال استان 4.5 درصد و مرکز 11 درصد می‌باشد. در مجموع نواحی شمال‌غرب استان بیشترین افزایش بارش و نواحی شرق کمترین افزایش بارش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهند.

 

 

 

  

 

مقایسه بارش از ابتدای سال زراعی تا کنون نسبت به مفدار بلند مدت :

 

بررسی میزان بارش‌های دریافتی تاکنون نسبت به مقداربلند مدت نشان می‌دهد که در اکثر مناطق استان بارش در حد نرمال بوده است. نکته قابل توجه که می‌توان به آن اشاره کرد این است که نواحی غرب و سرچشمه‌های آبی استان و نقاط بالا دست که تامین کننده آب زاینده رود هستند کمترین افزایش بارش را داشته‌اند و حتی در چلگرد کاهش بارش نسبت به بلند مدت به چشم می‌خورد‌. میزان میانگین افزایش بارش نسبت به بلند مدت در نواحی غرب 14 درصد، جنوب 47 درصد ، شرق 59 درصد ، شمال غرب 35 درصد، کاشان 23 درصد و مرکز استان 65 درصد می‌باشد. در مجموع می‌توان به این نکته اشاره کرد که گرچه بارش‌های دریافتی از ابتدای سال زراعی تاکنون بارش‌های قابل ملاحظه‌ای بوده ولی از نوع بارش‌های موثر که بتواند مشکلات آبی استان در بخش آب حل کند نبوده است.

 

 

        

پیش بینی فصلی :

همبستگی شرایط موجود با ویژگیهای دور پیوند جوی و همچنین خروجی مدل‌های عددی وضع هوا نشان می‌دهد که شاخص دور پیوندی ENSO در فاز خنثی (بیش از 90 درصد ) است و شاخص اطلس شمالی NAO نیز در هفته‌های آینده در فاز مثبت و شاخص نوسان قطبی AO در فاز مثبت می‌باشد که عوامل بالا در مجموع به‌عنوان یک واداشت سینوپتیکی در راستای کاهش بارش عمل می‌کنند. لذا شرایط بارش‌های مساعد و قابل ملاحظه تا پایان زمستان 91 مهیا نمی‌باشد. فعالیت سامانه‌های جوی عمدتاً از پایان اسفندماه و طی فروردین 92 خواهد بود.

 پیش‌بینی می‌شود میزان بارش در سطح استان در طی اسفند 91 کمتر از نرمال‌، فروردین ماه 92 نرمال و متمایل به کمتر از نرمال و طی اردیبهشت 92 کمی کمتر از نرمال خواهد بود.  مجموع بارش طی سه ماه آینده (اسفند 91-فروردین و اردیبهشت 92)  نرمال و متمایل به کمتر از نرمال است.

نکته قابل توجه: با توجه به بارش دریافتی تاکنون و همچنین بارش‌ها طی ماه‌های آینده، شرایط خشکسالی از نوع هیدرولوژی و خشکسالی کشاورزی به‌طور محسوس بر روی استان انتظار می‌رود.

 

 
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 10 اسفند 1391 08:38

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی روزانه ،

تفسیرنقشه: بررسی نقشه‌های هواشناسی بیانگر استقرار سامانه ناپایدار برروی استان از امروز تا فردا میباشد. براین اساس وضعیت جوی به‌صورت افزایش ابر گاهی وزش باد نسبتاً شدید و رگبار پراکنده پیشبینی میشود.

پیش‌بینی دما:  دما ۳-۲ درجه کاهش خواهد داشت.

 

 

وضعیت جوی چوپانان از روز شنبه 91/11/28 و یکشنبه 91/11/29 

صاف بتدریج افزایش ابر گاهی وزش باد و احتمال رگبار پراکنده

 

وضعیت جوی چوپانان روز دوشنبه 91/11/30

صاف تا قسمتی ابری گاهی وزشباد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 22 1 2 3 4 5 6 7 ...
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic