هواشناسی چوپانان - مطالب تیر 1392
شهر من کویر وطنم چوپانان

آمار روزانه دوشنبه 1392/04/31 حداقل 28.0 حداکثر43.6

دوشنبه 31 تیر 1392 21:52

نویسنده : قدرت

  

آمار روزانه دوشنبه1392/04/31    

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         43.6

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     28.0   

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0

بارندکی سال زراعی                     125.5

برف سال زراعی                   01.0 cm

حداکثرسمت وسرعت باد             09008
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 31 تیر 1392 22:02

آمار روزانه یکشنبه 1392/04/30 حداقل 27.8 حداکثر44.4

یکشنبه 30 تیر 1392 11:18

نویسنده : قدرت

  

آمار روزانه یکشنبه1392/04/30    

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         44.4

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     27.8   

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0

بارندکی سال زراعی                     125.5

برف سال زراعی                   01.0 cm

حداکثرسمت وسرعت باد             00000
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

آمار روزانه شنبه 1392/04/29 حداقل 26.8 حداکثر43.6

شنبه 29 تیر 1392 13:47

نویسنده : قدرت

  

آمار روزانه شنبه1392/04/29    

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         43.6

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     26.8   

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0

بارندکی سال زراعی                     125.5

برف سال زراعی                   01.0 cm

حداکثرسمت وسرعت باد             00000
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

آمار روزانه جمعه 1392/04/28 حداقل 24.0حداکثر42.0

جمعه 28 تیر 1392 23:27

نویسنده : قدرت

  

آمار روزانه جمعه1392/04/28    

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         42.0

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     24.0  

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0

بارندکی سال زراعی                     125.5

برف سال زراعی                   01.0 cm

حداکثرسمت وسرعت باد             13002
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

آمار روزانه پنج شنبه1392/04/27 حداقل 24.2حداکثر41.8

جمعه 28 تیر 1392 23:26

نویسنده : قدرت

  

آمار روزانه پنج شنبه1392/04/27    

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         41.8

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     24.2   

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0

بارندکی سال زراعی                     125.5

برف سال زراعی                   01.0 cm

حداکثرسمت وسرعت باد             19004
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

آمار روزانه چهار شنبه 1392/04/26 حداقل 24.2 حداکثر41.8

جمعه 28 تیر 1392 23:24

نویسنده : قدرت

  

آمار روزانه چهارشنبه1392/04/26    

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         41.8

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     24.2   

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0

بارندکی سال زراعی                     125.5

برف سال زراعی                   01.0 cm

حداکثرسمت وسرعت باد             12003
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -

آمار روزانه سه شنبه 1392/04/25 حداقل 24.8 حداکثر41.2

جمعه 28 تیر 1392 23:23

نویسنده : قدرت

  

آمار روزانه سه شنبه1392/04/25    

 

حداکثر دما  24 ساعت گذ شته         41.2

حداقل  دما   24ساعت  گذشته     24.8   

بارندگی      24ساعت  گذشته          00.0

بارندکی سال زراعی                     125.5

برف سال زراعی                   01.0 cm

حداکثرسمت وسرعت باد             16004
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -تعداد کل صفحات : 6 1 2 3 4 5 6
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات