هواشناسی چوپانان - پیشبینی بارش و دمای هوا طی زمستان 1391
شهر من کویر وطنم چوپانان

پیشبینی بارش و دمای هوا طی زمستان 1391

سه شنبه 28 آذر 1391 09:41

نویسنده : بهزاد
ارسال شده در: پیش بینی فصلی ،

پیشبینی بارش و دمای هوا طی زمستان 1391

مقدمه :

همانطوریکه انتظار میرفت و پیشبینی شده بود سیستمهای بارشزای پاییزی از نیمه دوم آبان ماه

به صورت موثر فعال گردیدند به طوریکه در حال حاضر در اکثر مناطق استان بارش نسبت به مقدار

بلندمدت افزایش نشان میدهد. بیشترین افزایش بارش در نواحی جنوبغرب، جنوب، مرکز و شرق

استانگزارش گردیده است، ولی در مناطق غربی و سرچشمههای آبی استان افزایش بارش به

صورت ضعیفتری دیده میشود. مقایسه بارشها نسبت به سال گذشته نشان میدهد که در اکثر

مناطق استانکاهش بارش وجود داشته و بیشترین کاهش بارش مربوط به نواحی شرقی استان

میباشد . در مجموعوضعیت بارش در پاییز 91 در مقایسه با مقدار بلند مدت شرایط مساعد داشته

ولی نسبت به سالگذشته چندان مناسب نیست.پیشبینی میشود که بارشها در فصل زمستان

91 نسبت به مقدار بلند مدت نیز مساعد باشد . ازعوامل دور پیوندی که اثرات مثبت در بارشهای

زمستان 91 خواهد داشت میتوان به دمای اقیانوسآرام اشاره کرد که در زمستان سال جاری نرمال

بوده و شرایط را برای شکلگیری فاز خنثی مهیا خواهدکرد. از دیگر عوامل مثبت موثر در بارشهای

زمستان میتوان به توزیع گردایان فشاری مناسب و شرایطسیکلونزائی بر روی دریای مدیترانه

اشاره داشت. مطالعات متعدد نشان میدهند که در این حالتشرایط بارش در سطح استان در حد

نرمال خواهد بود.

الف: پیشبینی بارش

مجموع بارش طی ماههای دی بهمن اسفند 91 در سطح استان در حد نرمال بوده و بارشها

طیزمستان جاری بهصورت برف و باران خواهد بود بهطوریکه ذخیره برف زمستانه نسبت سال

گذشته وبلند مدت شرایط مساعدتری خواهد داشت. لازم به ذکر است بارشهای حاصله در فصل

پاییز و زمستان91 به حدی نیست که کمبود استان را در بخش منابع آب جبران کند.

ب: پیشبینی دما

انتظار میرود دما در سطح استان درفصل زمستان در حد نرمال و شرایط طبیعی باشد
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic